zavřít
Můžete začít psát.
Výsledky hledání se objeví zde.

13 nejčastějších mýtů o fotovoltaice

Fotovoltaiky jsou dnes snad úplně všude. Ze všech stran se hrnou nabídky, reklamy, čím dál tím víc jich přibývá na okolních střechách. S tímto přichází i řada strašáků a fám. Jak to je doopravdy?

Mýtus č. 1: Fotovoltaika pokryje kompletní spotřebu vaší domácnosti

Pravda: Běžná fotovoltaika pokryje přibližně 70 % spotřeby domácnosti

Fotovoltaický jev funguje na principu přeměny slunečního záření na elektrickou energii. Molekuly, které se nachází ve fotovoltaických článcích v panelech, absorbují světlo v různé vlnové délce, zachycují energii a tím generují proud. Aby k tomu docházelo, je zapotřebí světla.

Solární elektrárna vyrábí tedy elektřinu i ve chvílích, kdy dojde k zastínění, nebo změně intenzity záření (například slunce pod mrakem, zimní měsíce), ale její výkon je při inverzi výrazně nižší. Fotovoltaika tak dokáže pokrýt v průměru okolo 70 % vaší roční spotřeby. Část spotřeby v čase, kdy se energie neprodukuje (například v noci), jde vykrýt energií uloženou do baterií.

Toky energie ve FVE během dne

Ukázka fungování FVE během dne

Mýtus č. 2: Díky fotovoltaice s bateriovým úložištěm budete plně soběstační

Pravda: Baterie slouží k vyrovnání výkyvů spotřeby během dne

Každá domácnost je jiná a má rozdílně rozloženou spotřebu. Stejně tak i firmy a jiné organizace - někde je spotřeba nejvyšší během dne, jinde naopak v ranních a večerních hodinách. Nejvíce energie vyrábí FVE přes den. Energie vyrobená fotovoltaikou se ihned spotřebovává na provoz elektrických spotřebičů (lednice, trouba, televize, pačka a jiné), nebo je v čase s nižší spotřebou ukládána do baterií. Z nich je potom možné čerpat elektřinu například ve večerních hodinách.

Toky energie ve FVE noc

Ukázka fungování FVE v noci

Baterie mají omezenou kapacitu a proto je energie v nich uložená spotřebovaná většinou ještě během toho samého dne, nebo hned v následujících dnech. V období (například během zimních měsíců), kdy je svitu méně, je i méně energie ukládáno do baterií a proto je “soběstačnost” narušena a je potřeba dobírat chybějící elektřinu z distribuční sítě.

Mýtus č. 3: Pořízení fotovoltaiky s sebou nese hromadu papírování

Pravda: Bez papírování to nejde, ale lze se mu vyhnout výběrem spolehlivé realizační firmy

Nemůžeme popřít, že by šlo pořídit FVE bez administrativního kolečka po úřadech, které k instalaci musí vydat povolení. Stejně tak se bez dokumentace neobejde ani žádost o dotaci Nová zelená úsporám, která je až do výše 205 000,- (v některých krajích až 225 000,-).

Je ale možnost, jak se této stresující administrativě vyhnout - stačí si vybrat pro realizaci vaší FVE spolehlivou firmu, která se o kompletní vyřízení postará za vás. Předáním této činnosti navíc budete mít jistotu, že veškerá dokumentace bude vyřízena bez zbytečných nedostatků, oprav a průtahů.

Od koho si pořídit fotovoltaiku? Na Laboně se při realizaci fotovoltaiky na klíč postaráme o všechno od A po Z. Pokud se rozhodnete pouze pro koupi komponentů a realizaci svépomocí, i tak za vás vyřídíme zdarma žádost o dotaci.

Mýtus č. 4: Fotovoltaické panely přetěžují síť a zdražují tak energii pro ostatní

Pravda: Domácnosti s vlastním solárním zdrojem napomáhají, aby síť nebyla přetěžována

Elektřina, kterou FVE vyrábějí, je spotřebována v konkrétní lokalitě. Jedná se tedy o decentralizovaný zdroj energie. Domácnosti s vlastním zdrojem tak naopak napomáhají, aby rozvodná soustava, která přepravuje elektřinu od centralizovaných zdrojů k uživatelům, nebyla přetěžována.

Mýtus č. 5: Panely jdou na každou střechu

Pravda: Panely jdou téměř na každou střechu, ale ne vždy se to vyplatí

Každá střecha má jiný tvar, sklon, členitost i orientaci a proto je řešení vždy individuální. Velký vliv na výkon fotovoltaiky mají i okolní stavby, komíny, stromy, hromosvody, které mohou panely zastínit a omezovat tak jejich výkon. Stejně tak na počet panelů má vliv umístění například střešních oken nebo vikýřů.

FVE na střeše rodinného domu

Proto je důležité všechny tyto aspekty před pořízením panelů zohlednit. Při realizaci na klíč možnosti promyslí technik na místě a optimalizuje FVE dle vašich potřeb. Pokud se rozhodnete pro nákup komponentů a montáž svépomocí, pak doporučujeme důkladný propočet velikosti disponibilní plochy na střeše a konzultaci s naším technikem.

Mýtus č. 6: Panely vyžadují neustálou péči a jsou poruchové

Pravda: Běžné nečistoty smyje déšť, údržba postačí jednou ročně

Fotovoltaické panely jsou instalovány se sklonem a opatřeny ochrannou vrstvou, které spolu omezují usazování prachu a nečistot a díky dešti se panely vždy očistí. Stejně tak i běžná sněhová nadílka z panelů sama sklouzne, zásah může být potřeba až u větších sněhových pokrývek v horských oblastech, kdy by sníh překryl panely společně s celou střechou a sníh tak nemohl z panelů sklouznout samovolně.

I tak je ale dobré panely ideálně na jaře nechat servisní firmou očistit, aby byla zajištěna jejich maximální účinnost.

Panely jsou instalovány „na pevno“, nijak se nepohybují, neotáčí a proto nejsou náchylné k poruchám. Při správné manipulaci a odborné instalaci je poruchovost panelů v nižších jednotkách procent. Vzhledem k neustálému vývoji technologií navíc k uživatelům putují stále kvalitnější komponenty.

Mýtus č. 7: Elektrárnu poničí déšť nebo kroupy

Pravda: Panely zvládnou nejrůznější rozmary počasí

Co se týče poničení panelů působením povětrnostních vlivů, ani zde nejsou obavy na místě. Panely jsou určeny pro venkovní použití a proto se s náročnými podmínkami počítá. Povrch je natolik pevný, že odolá prudkému dešti, sněhu i běžnému krupobití. Díky správné instalaci a vhodné konstrukci jsou panely odolné i proti silnému větru.

Fotovoltaické panely podléhají přísným mezinárodním testům, během kterých je na ně vyvíjena extrémní zátěž představující vrtochy počasí. Jediným větším rizikem jsou bouřky, konkrétně úder blesku. Toto je riziko, se kterým je třeba při instalaci počítat a zařídit napojení systému na hromosvod nebo ochranu proti přepětí.

Solární panely pro rodinný dům

Mýtus č. 8: Hasiči nehasí domy s fotovoltaickými panely

Pravda: Hasiči hasí domy s fotovoltaickými panely dle pravidel, jako by se jednalo o zařízení pod napětím

Dnes už jsou standardem moderních FVE i jisticí a ochranné prvky, které v případě požáru zastaví výrobu a odpojí FVE od sítě. I tak jsou ale nastavena pravidla. Základním pravidlem při hašení objektů s fotovoltaickým systémem je, že se hasební zásah vede, jako by se jednalo o zařízení pod napětím.

Tento mýtus přiživují různé případy z dřívějšku, kdy umístěné panely nebyly příčinou požáru, ale komplikovaly zásah v objektu (možnost zhroucení budovy, nebo nemožnost odpojení panelů s napětím ve vodičích).

Mýtus č. 9: Solární panely začnou hořet

Pravda: Při správné instalaci samovznícení panelů nehrozí

Kvůli nesprávné instalaci může dojít například k přehřátí nebo výboji, ale i tak je riziko samovznícení téměř nulové. Pokud jsou panely instalovány správně a jsou dodržena všechna bezpečnostní opatření, samovznícení se bát nemusíte.

Pokud dojde k požáru domu z jiného důvodu, mohou panely hasičům ztížit práci - tomu jde ale také předejít, když se při instalaci přidají na dostupné místo i jisticí a ochranné prvky, díky kterým bude možné celou fotovoltaickou elektrárnu v případě potřeby možné vypnout a odpojit od sítě.

Mýtus č. 10: Panely vyrábí elektřinu pouze za slunečných dní. Pokud je zataženo nebo zima, pak nic neprodukují.

Pravda: Panely využívají světelnou složku slunečního záření. Pokud je zataženo, může být výroba nižší, ale nezastavuje se.

Fotovoltaický jev probíhá díky světelné složce slunečního záření, která se dostává k panelům. Elektrárny tedy fungují i při zatažené obloze nebo oblačnu. Při nepříznivém počasí je výroba pochopitelně nižší, ale nezastavuje se.

Stejně je tomu i během zimních měsíců. Naopak může dojít i ke zvýšenému výkonu panelů, protože s klesající teplotou stoupá v panelech napětí a s ním roste i jejich výkon. Přes zimu tedy mohou panely mít i vyšší výkon, než během tropických letních dnů, kdy extrémní teploty omezují jejich výkon.

Mýtus č. 11: Díky fotovoltaice si vyrobím elektřinu do zásoby na zimu

Pravda: Baterie pomohou překlenout výkyvy ve spotřebě v rámci dne (pár dní), spotřebu přes zimu nepokryjí

Bateriové moduly mají omezenou kapacitu a proto neslouží k dlouhodobému ukládání energie. Pomohou s překlenutím výkyvů ve spotřebě během dne, nebo v horizontu pár následujících dní.

Co se výroby elektřiny přes zimu týká, tak je během zimních měsíců nižší a tím pádem je i méně elektřiny uloženo do baterií. V tato období je proto více energie dobíráno z distribuční sítě, abyste i nadále mohli v domácnosti plnohodnotně fungovat.

Mýtus č. 12: Pořízení fotovoltaických panelů je drahé

Neustále se zvětšuje efektivita výroby, vyvíjí se nové technologie, poptávka po FVE snižuje jejich cenu a neustále roste tlak na enviromentální politiku. Díky tomu jsou fotovoltaiky dnes už dostupnější, než dříve. Cena fotovoltaiky je pak závislá především na její velikosti, kvalitě komponentů, technickém řešení, kapacitě baterií a dalších. Při stále stoupajících cenách energií se jedná o velmi výhodnou investici. Na fotovoltaiku jde dnes získat státní dotaci až 205 000,- (v některých krajích až 225 000,-, částky platné v roce 2022/2023).

Energii, kterou vám FVE vyrobí, vám už nikdo nezdraží (tu ze sítě ano). Takže při využívání vlastní energie = menším odběru drahé elektřiny ze sítě, každoročně ušetříte nemalou částku z rodinného rozpočtu. Vzhledem k tomu, že cena za energie u distributorů stále stoupá a předpokládá se i nadále růst, je u pořízení fotovoltaiky jistá návratnost.

Realizace fotovoltaické elektrárny

Navíc je možné si na FVE sjednat speciální úvěr a financování tak neřešit ihned ze svých úspor. Pokud přemýšlíte nad fotovoltaikou, ale nemáte dostatečné prostředky - kontaktujte nás, zařídíme financování.

Mýtus č. 13: Návratnost investice do fotovoltaiky je nejistá

Pravda: Investice se vám vrátí v horizontu několika let, poté vám bude i nadále šetřit ‍

Návratnost investice u fotovoltaiky je dnes otázkou několika let. Na návratnost má vliv především pořizovací cena FVE, náklady na instalaci (více k tématu si přečtěte v článku na téma fotovoltaika svépomocí), výše získané dotace i vaše roční spotřeba a její rozložení v průběhu dne.

Nejjednodušší vzoreček pro základní představu je:

Návratnost = cena FVE / (roční výroba FVE x průměrná cena za kWh elektřiny ze sítě)

Životnost panelů je většinou garantována na 25 let, což výrazně převyšuje návratnost investice. Jakmile se vám FVE „splatí”, panely budou nadále vyrábět elektřinu a tím šetřit vaše náklady. A i po uplynutí výše zmíněné doby budou panely funkční, jen se často snižuje jejich výkon například na 80 % a vyrobí tedy nepatrně menší objem energie. Při předpokládaném růstu cen za energie se vám tak investice do fotovoltaiky za její životnost vrátí v reálu většinou 2 - 3x.


Petra Šenková
Čím zastínit střešní okna? Vyzkoušejte plissé

Nové mezonetové byty a rodinné domky jsou stavěny s velkým množstvím střešních oken v podkrovních místnostech a také tato okna si zaslouží svůj elegantní stínicí doplněk. Toužíte po moderním a dynamickém stínicím prvku do střešních oken a klasické látkové rolety či žaluzie se vám zdají okoukané? Vyzkoušejte žaluzie plissé.

Akce 4 + 1 zdarma na všechno

Slevy v letošním roce u nás ještě gradují, proto jako poslední akci spouštíme 4 + 1 zdarma na všechny produkty. Objednejte 5 kusů stínění a nejlevnější kousek máte zdarma.

Inteligentní stínící systémy: Budoucnost domácí automatizace

V dnešní době, kdy technologie neustále pokračuje vpřed, se inteligentní stínící systémy stávají neodmyslitelnou součástí konceptu chytrých domovů. Produkty od předního výrobce Somfy, lídra v oblasti automatizovaných řešení pro domácnosti, znamenají pro inteligentní stínící systémy obrovský krok vpřed. Jsou synonymem pro inovaci a komfort, které transformují každodenní život.

Jak vybrat stínicí techniku? 3. díl

V posledním díle „Jak vybrat stínicí techniku?“ se blíže zaměříme na techniku exteriérovou. Venkovní stínicí technika nabízí mnoho benefitů, jež vnitřní stínění nabídnout nemůže.