zavřít
Můžete začít psát.
Výsledky hledání se objeví zde.

Etický kodex fotovoltaické divize Labona

Naše obecné zásady:

1) Nebudeme vám nabízet nejdražší řešení s nejvyšší možnou dotací, ale optimalizované řešení s maximálním užitkem pro vás.

2) Na poptávky reagujeme do 72 hodin od jejich obdržení.

3) Vypracovanou indikativní nabídku vám zašleme do 5 dní.

4) Vysvětlíme vám průběh žádosti o dotaci a upozorníme, že k vyplacení schválené dotace může dojít až za několik měsíců.

Zásady pro realizace fotovoltaiky na klíč:

1) Projdeme s vámi navrhované technické řešení.

2) Probereme s vámi kompletní postup realizace a vysvětlíme potřebnou součinnost.

3) Při realizaci na klíč nikdy nepožadujeme úhradu plné kupní ceny předem.

4) Jsme plně pojištěni pro odpovědnost za škodu.

5) Pravdivě vás budeme informovat o možnostech odstoupení od smlouvy a o poskytnutých zárukách.

6) Projektovou dokumentaci vypracujeme nejpozději do 30 dní od úhrady první zálohy. Jedinou výjimkou jsou situace, kdy vypracování projektové dokumentace zdrží čekání na smlouvu o připojení. O veškerých lhůtách i odůvodněných prodlevách vás budeme včas informovat.

7) Zavazujeme se, že realizaci nezapočneme před podpisem smlouvy o připojení. Výstavba FVE proběhne pak maximálně do 3 měsíců od podpisu smlouvy o připojení.

8) Před zahájením realizace provedeme vždy konzultaci a technickou prohlídku místa a upravíme případné odchylky v projektové dokumentaci.

9) Při návrhu akumulace systému upřednostňujeme požadavky zákazníka pro co nejvyšší efektivitu.

10) Informujeme vás o zatížení střechy fotovoltaickými panely a způsobu jejich kotvení. V případě pochybností ohledně stavu a statiky střechy doporučíme prověření statikem, který zpracuje posudek na nosnost střechy.

11) Připojení fotovoltaické elektrárny provedeme v souladu s podmínkami provozovatele distribuční sítě a upozorníme vás na náklady spojené s případnými úpravami odběrného místa.

12) Realizaci provedeme dle platných požárních a jiných předpisů.

13) Cena uvedená ve smlouvě o dílo je vždy za kompletní dodávku fotovoltaického systému včetně sjednaných služeb. Neúčtujeme žádné další poplatky. V případě víceprací budou všechny předem sjednané a uvedené ve smlouvě.

14) Součástí realizace na klíč je i předání fotovoltaické elektrárny a vysvětlení ovládání a všech funkcionalit. Předáme vám návod k obsluze a další dokumentaci k dílu dle ČSN EN 62446-1 a podrobně vás proškolíme.

15) Během předání díla s vámi sepíšeme předávací protokol, ve kterém budou uvedeny případné vady a nedostatky, seznam předané dokumentace a revizní zprávu.

16) Při předání díla vám vystavíme závěrečnou fakturu.