zavřít
Můžete začít psát.
Výsledky hledání se objeví zde.

Nejčastější otázky a odpovědi zákazníků ohledně zapuštěných venkovních žaluzií do purenitového boxu:

1. Kolik je potřeba minimální hloubka kontaktního zateplení, když chci mít nad okny zabudované venkovní žaluzie?

To vše záleží na několika aspektech. Musíme si uvědomit, že vlastní schránka pro exteriérové žaluzie umístěná do prostoru kontaktního zateplení je obrovský zásah do tepelné obálky budovy a zrovna v jednom z nejcitlivějších detailů, tedy u napojení okenního rámu na zdivo. Tady je vysoké riziko vzniku tepelných mostů i bez toho, aniž bychom zde ubírali na síle izolace. Je tedy několik přístupů k tomu, jak tento ošemetný detail řešit. Za nejkomplexnější řešení považuji purenitový podomítkový box.

V jednom kroku kompenzuje snížení izolační vrstvy použitím účinnější izolace (PIR izolace) a vytvoření prostoru pro žaluzii materiálem, který se výborně chová v KZS (Purenit). V případě použití purenitového podomítkového boxu je tedy minimální hloubka KZS 160 mm (za předpokladu, že k izolaci překladu použijeme PIR 30 mm).

2. Je rozdíl v typech jednotlivých lamel? Třeba S65 a C80, bude tam rozdíl v centimetrech kontaktního zateplení?

V podstatě se dá říci, že můžeme rozdělit typy lamel venkovních žaluzií do dvou skupin. První budou zúžené lamely – sem patří C65, S65, Z70. Druhou skupinou jsou standardní lamely – C80, S90, Z90.  U první skupiny je minimální hloubka KZS 160 mm a u druhé skupiny 175 mm (za předpokladu zadní izolace PIR 30 mm).

3. Jaká je ideální skladba kontaktního zateplení, když chci mít co nejlepší izolační vlastnosti? Mohu ovlivnit hloubku kontaktního zateplení a proč?

Při izolaci vnější obálky budovy platí jednoduché pravidlo. Čím více, tím lépe. Vše záleží na možnostech a okolnostech. Představíme-li si skladbu KZS v prostoru žaluziové schránky, je pro izolaci nejpodstatnější množství a kvalita izolantu navazující na překlad a okenní rám.

Nejpoužívanější lamely jsou C80 nebo Z90, proto potřebujeme vnitřní prostor boxu 130 mm. Přední strana boxu je tvořena purenitovou deskou o síle 15 mm (na desku můžeme přímo nanášet základní vrstvy fasády), dostačující síla izolace překladu u běžných staveb je 30 mm PIR. Pokud bych však měl vybrat ideální řešení, zvolil bych izolaci o síle 50 mm. Ideální síla KZS by tedy byla 200 mm.

4. Proč je vlastně purenitový box tak propagovaný a z čeho se skládá?

Za mne jsou výhody purenitového boxu naprosto jasné. Ideální řešení pro izolaci detailu překladu a okenního rámu. Díky vlastnostem purenitu (nereaguje na vlhkost, teploty a stavební chemii) je nosná část boxu ideální prvek, který dobře spolupracuje s KZS. Jednoduchá a rychlá montáž. Z těchto důvodů jsou tyto boxy oblíbené a v současné době vyhledávané. Zatím mne nikdo nepřesvědčil o řešení, které by bylo technicky lepší.

Jak jsem již uvedl, box se skládá ze dvou základních materiálů. Prvním je konstrukční deska Purenit. Z té je udělána přední strana boxu (která se dá ihned po penetraci natahovat fasádou), strop a bočnice. Purenit prakticky nepřijímá vlhkost, ve fasádě nedilatuje a nereaguje na stavební chemii. Navíc do něho jako do konstrukční desky můžeme libovolně kotvit konzole nebo držáky žaluzií. Důležitou součástí boxu je izolace. Ta tvoří zadní stranu boxu, která přiléhá k překladu, připojovací spáře a rámu okna. Jako izolant zde používáme PIR izolační desku PUREN MV.

5. Mohu v jiném řešení (třeba krycí hliníkové plechy nebo OSB desky) docílit menší potřeby hloubky kontaktního zateplení?

Dle mého názoru to nejde. Izolace překladu a připojovací spáry okna nejde nijak ošidit. Musíme použít izolant v odpovídající kvalitě a od toho se odvíjí i jeho tloušťka. Jak jsem již uvedl, v našem případě je vyhovující PIR 30 mm. Ať už použijete plech nebo box, opět nejde ošidit prostor pro žaluzii. U plechu se oproti boxu tento prostor zmenšuje o držáky, které jsou pro montáž plechu nutné. Na krycí plech musíme ještě umístit další desku, na kterou teprve nanášíme vlastní fasádu. Nejčastěji to bývá extrudovaný polystyren o síle 20 mm. K OSB se nebudu vůbec vyjadřovat. Je to můj názor, ale OSB s přístupem vlhka z vnitřní strany boxu prostě do skladby KZS vůbec nepatří. Ať počítám, jak počítám, stále mi vychází ve skladbě nejefektivnější purenitový box

6. Co když mám překlady již zaizolované, potřebuji ještě purenitový box?

Pokud je překlad již zaizolovaný. Můžeme použít dvě varianty purenitového boxu. Je to box tvořený purenitem ve tvaru U nebo L. Vytvoříme si tak prostor v KZS z materiálu, který s ním bude spolupracovat a ne naopak.

7. Mohu na purenitový box rovnou nanášet fasádu?

Ano, můžeme. To je jeho veliká výhoda. Podmínkou však je kvalitní penetrace povrchu nebo použití kontaktního můstku.

8. Nebude to přeci jen levnější s vlastním kastlíkem?

Musíme rozlišovat otázku kvality a ceny. Pokud chceme použít účinné řešení, nikdy nebude to nejlevnější a kdy jindy bude ten správný čas provádět detaily správně než nyní. Oprava špatně provedených detailů je vždy dražší, než když vše uděláme správně napoprvé a mnohdy vše opravit už ani nejde. V současné době jsou nejdražšími komoditami na stavbě čas a lidská řemeslná práce. Pokud vezmeme v potaz všechny tyto věci, je logické, že bude purenitový box tou nejlepší variantou. Kvalitně řeší stavební detaily, nezdržuje stavbu v jejím dodání a montáži. Pokud budeme chtít porovnávat cenu krycích plechů a purenitového boxu nemůžeme porovnávat pouze hodnotu použitého materiálu, ale i čas a práci, kterou musíme krycímu plechu věnovat, než bude schopen vůbec v KZS správně fungovat.

Pro představu můžeme v rychlosti nastínit postupy montáže a každý si vše snadno vyhodnotí. Montáž krycích plechů začíná kotvením držáků žaluzie do nosné konstrukce domu. Tady většinou dochází k první chybě, která již nejde napravit a to, že se držák nakotví přímo do zdiva. Vytvoří se tak značné tepelné mosty, neboť držáky jsou ocelové s pozinkovou úpravou a z vnitřní strany boxu jsou včetně plechu obnaženy a přenáší tedy exteriérové teploty na zdivo. Dalším krokem je, že stavba musí dodat izolaci překladu (většinou se jedná o extrudovaný polystyren, který se natahuje do finální fasády). To je další zdržení, protože to znamená další tři technologické kroky s pochopitelnými přestávkami (nalepení izolace, její vyrovnání, natažení lepidlem, perlinkou a finální fasádou). K tomu ještě přibude problém napojení izolantu na rám okna. Většinou tak vznikne detail, který není estetický a často zde dochází k prasklinám. Poté teprve přichází řada na montáž krycích plechů (dodání krycích plechů většinou trvá dva až tři týdny). K tomu, aby bylo možné na krycí plech nanést fasádu, musí na něj stavba ještě upevnit podkladní desku. Nejčastěji to bývá extrudovaný polystyren v síle 20 mm. Ten nemá ve skladbě žádný izolační účinek, ale je jen nosičem fasády. A po této anabázi je zde stále riziko, že u sestav plechů může docházet k jejich dilataci a vypraskávání fasády.

U purenitového boxu je postup takový, že na rám okna kotvíme zakládací profil. Tím zajistíme fungující a esteticky ideální detail napojení izolace na rám okna. Usadíme hotový box včetně izolace a zafixujeme ho konzolí, kterou nakotvíme do zdiva přes purenitovou podložku, čímž přerušíme tepelný most. Je to pojistka, protože kotva je kompletně v izolaci a je napojena na purenitový strop boxu, což je vlastně také izolant. Boxy se dodávají většinou do 10 dní. Fasádu nanášíme přímo na přední stranu boxu (podmínkou je kvalitní penetrace povrchu).

Každý si asi dokáže udělat představu o časové náročnosti jednotlivých postupů. Cena práce zedníka je cca 200 Kč za hodinu a jednoduchou úvahou vyhodnotíme efektivitu vašeho rozhodnutí.

9. Mohu použít jen horní boxy, které mají vliv na tepelnou izolaci a ostění dodávané systémově nahradit jen pouzdrem na vodící lišty? Ušetřím?

Jistě, je možné použít samostatně purenitové boxy. Primárně nám jde o vyřešení prostoru pro žaluzii a účinnou izolaci prostoru nad oknem. Použití samostatného podomítkového pouzdra je ale podstatně pracnější i přes to, že jeho pořizovací cena je nižší než prefabrikovaného izolačního ostění s pouzdrem. Velká výhoda izolačního ostění je rychlost a jednoduchost montáže. Funkčně jsou obě řešení správná. Budeme-li hodnotit finanční hledisko, je třeba hodnotit investovaný materiál včetně vynaložené práce. Dle mého názoru se všeobecně ve stavebnictví u běžných detailů nejvíce vyplatí montáž prefabrikátů. Má na to bohužel vliv nedostatek kvalitní řemeslné práce a její cena.

10. Jak a kdy mám přivést elektriku k venkovní žaluzii, když bude schovaná v purenitovém boxu?

Elektropřípravu je třeba provést před realizací KZS. Výhoda purenitového boxu je, že můžeme prostupku vyvrtat kdekoliv v horní části boxu, aniž bychom narušili jeho vlastnosti. Prostup kabelu do boxu doporučuji utěsnit montážní pěnou.

11. Jak se přidělává purenitový box do zdiva? Nevzniknou tepelné mosty u konzol, které box drží?

Ideální postup je takový, že tepelný most u konzole přerušíme purenitovou podložkou.

12. Kolik centimetrů má překrýt rám okna kontaktním zateplením a kolik centimetrů zabere systémové ostění?

Ve většině případů se okenní rám překrývá 30 mm izolantu. Je to z důvodu eliminace tepelných ztrát v místě spojení okna a zdiva. Systém montáže purenitových boxů je standardně nastaven tak, že horní část okna i ostění kryjeme 30 mm izolantu.

13. Je důležité, jestli mám okno s lícem zdiva, nebo ho mám předsazené? Mohu i tak použít purenitový box?

Obě tyto varianty jsou ideální pro standardní montáž purenitového boxu. Pokud je okno z nějakého důvodu částečně zapuštěno ve špaletě, nemusíte zoufat. Tuto situaci řešíme atypickou zakládací lištou vyrobenou na míru.

14. Proč jsou vlastně v dnešní době venkovní žaluzie nejpopulárnější řešení zastínění oken? Mohou doopravdy v létě nahradit klimatizaci?

Venkovní žaluzie jsou nejoblíbenější prvek stínící techniky pro svou variabilitu. V létě chrání čím dál větší okna od slunečních paprsků a rozpálených skel. Nebudete mít v místnostech nesnesitelné vedro. Venkovní žaluzie umí snížit přes léto na jižní straně domu teplotu až o 9°C. Zároveň můžete venkovní žaluzie jen naklopit, aby do místnosti pronikalo přirozené světlo a nebyli jste zabedněni u vás doma. Takže je to přirozená klimatizace v letních měsících - bez nachlazení nebo nepříjemného hluku z klimatizace.

15. Co potřebuje výrobce purenitových boxů a venkovních žaluzií vědět k nacenění zakázky? Stačí výkaz výměr oken?

Přesně tak. Nebudeme po vás chtít složité zadání. Stačí nám výrobní rozměry oken a informace o tom, jakým způsobem jsou okna namontována.

16. Jaký je postup montáže, když chci mít venkovní žaluzie zaomítnuté a použiji purenitové boxy?

Je to velmi jednoduché. Po poskytnutí rozměrů oken můžeme boxy zadat do výroby. Ta trvá cca týden. Vzhledem k tomu, že na stavbu dovezeme boxy již hotové, je postup takový, že namontujeme zakládací lištu na rám okna (čímž zároveň vyřešíme estetický detail napojení boxu a vlastně celé fasády na rám okna), osadíme do ní box a zafixujeme ho montážními konzolemi. Tím je vše hotovo a můžeme pokračovat v aplikaci KZS. Je to rychlé a pohodlné. Žádné složité koordinace a čekání.

Návod na vyměření a montáž