zavřít
Můžete začít psát.
Výsledky hledání se objeví zde.

Doprava zdarma na vše bez omezení!

Fotovoltaika na rodinný dům

Doprava zdarma
Vyrábíme na míru
Záruka 2 - 5 let
Vyrobeno v Česku

Fotovoltaika na rodinný dům

 • FVE na míru s možností akumulace, pro svépomocníky i na klíč

 • Pořízením fotovoltaické elektrárny šetříte za energie.
 • Fotovoltaika vám zajistí soběstačnost a nezávislost na cenách a výpadcích distributora.
 • Investice do pořízení FVE je bez rizika a s jistou návratností vzhledem k růstu cene energií.
 • Možnost objednání FVE pro montáž svépomocí i zadání celé zakázky na klíč.
 • Solární energie patří mezi obnovitelné zdroje, jejím využíváním šetříte přírodu.
prezentacni_video
vymerovaci_video
montazni_videoo
více návodů
Výrobek na míru expedujeme do 14 pracovních dnů

Fotovoltaika na rodinný dům

Pro sestavení produktu na míru pokračujte níže

 • FVE na míru s možností akumulace, pro svépomocníky i na klíč

 • Pořízením fotovoltaické elektrárny šetříte za energie.
 • Fotovoltaika vám zajistí soběstačnost a nezávislost na cenách a výpadcích distributora.
 • Investice do pořízení FVE je bez rizika a s jistou návratností vzhledem k růstu cene energií.
 • Možnost objednání FVE pro montáž svépomocí i zadání celé zakázky na klíč.
 • Solární energie patří mezi obnovitelné zdroje, jejím využíváním šetříte přírodu.

Konfigurace produktu na míru

Jaká je roční spotřeba el. energie vaší domácnosti? 

Zvolená roční spotřeba vaší domácnosti: 3000kWh

Výkon FVE
kWp
Roční výroba FVE
kWh
Velikost baterie
kWh
Cena celkem s DPH
Výše dotace NZU
Výsledná cena po získání dotace
Počet panelů
ks
Potřebná plocha pro panely
m2
Návratnost
let
Nápověda

Jaký typ střechy máte na domě?

Fotovoltaické elektrárny je možné instalovat na střechy ploché i šikmé. Tato informace nám poslouží jako vodítko k typu konstrukce, kterou budete k fotovoltaice potřebovat. Ohledně správných profilů a držáků panelů vás budeme po provedení objednávky ještě kontaktovat a doptáme se na zbylé potřebné informace. Uvedená cena je pro vás už pevná a neměnná - co vidíte v objednávce se s typem kontrukce už nezmění.

Jaký je optimální sklon a orientace panelů na střeše?

Instalace panelů na šikmou střechu je nejvýnosnější se sklonem 35° a orientací na jih. Instalace na rovné střechy je pak nejvýhodnější se sklonem 10° - 15° směrem na jih.

Ideální jsou střechy orientované na jih, ale není to podmínkou, pouze se natočením panelů jiným směrem snižuje množství vyrobené energie. Jediné střechy, na které se nedoporučuje montáž, jsou s orientací na sever, severovýchod a severozápad.

Plochá střecha

V ideálním případě se umístí panely směrem na jih a pod úhlem 15°. Takto postavené panely jsou v podmínkách České republiky nejvýkonnější.

Šikmá střecha

Šikmou střechou se rozumí střechy sedlové, valbové, mansardové, stanové i pultové. Umístění panelů je nejvýnosnější směrem na jih. Dále jde umístění na jihovýchod nebo jihozápad, pokud toto není možné, jde i instalace na východ nebo na západ, ale už s nepatrně nižším výkonem a v jiných časových intervalech v průběhu dne.

Výrazně nedoporučujeme instalaci fotovoltaiky směrem na sever. V tomto případě není možné zajistit funkčnost celého systému.

V případě, že máte jakýkoliv dotaz, obraťte se na nás - ochotně poradíme. 

Jaký typ střechy máte na domě?

Fotovoltaické elektrárny je možné instalovat na střechy ploché i šikmé. Tato informace nám poslouží jako vodítko k typu konstrukce, kterou budete k fotovoltaice potřebovat. Ohledně správných profilů a držáků panelů vás budeme po provedení objednávky ještě kontaktovat a doptáme se na zbylé potřebné informace. Uvedená cena je pro vás už pevná a neměnná - co vidíte v objednávce se s typem kontrukce už nezmění.

Jaký je optimální sklon a orientace panelů na střeše?

Instalace panelů na šikmou střechu je nejvýnosnější se sklonem 35° a orientací na jih. Instalace na rovné střechy je pak nejvýhodnější se sklonem 10° - 15° směrem na jih.

Ideální jsou střechy orientované na jih, ale není to podmínkou, pouze se natočením panelů jiným směrem snižuje množství vyrobené energie. Jediné střechy, na které se nedoporučuje montáž, jsou s orientací na sever, severovýchod a severozápad.

Plochá střecha

V ideálním případě se umístí panely směrem na jih a pod úhlem 15°. Takto postavené panely jsou v podmínkách České republiky nejvýkonnější.

Šikmá střecha

Šikmou střechou se rozumí střechy sedlové, valbové, mansardové, stanové i pultové. Umístění panelů je nejvýnosnější směrem na jih. Dále jde umístění na jihovýchod nebo jihozápad, pokud toto není možné, jde i instalace na východ nebo na západ, ale už s nepatrně nižším výkonem a v jiných časových intervalech v průběhu dne.

Výrazně nedoporučujeme instalaci fotovoltaiky směrem na sever. V tomto případě není možné zajistit funkčnost celého systému.

V případě, že máte jakýkoliv dotaz, obraťte se na nás - ochotně poradíme. 

0 z 3 Parametrů vyplněno

Potřebujete poradit?
+420 608 354 888 / info@labona.cz

Cena 0 Kč s DPH

Vyplňte předešlé body
Prosíme o vyplnění předešlých bodů konfigurátoru, abychom vám mohli lépe specifikovat barvu látky.

Průběh sestavení produktu

Skvělé! Máme všechny parametry. Nyní vložte do košíku

Cena 0 Kč s DPH

Pro objednání produktu vyplňte všechny kroky. Bez nich nemůžeme začít vyrábět na míru ani určit finální cenu.
Výborně! Teď můžete přidat produkt do košíku.

Vyrábíme na míru
Záruka 2 - 5 let
Vyrobeno v Česku

Popis produktu

 • Pořízením fotovoltaické elektrárny šetříte za energie.
 • Fotovoltaika vám zajistí soběstačnost a nezávislost na cenách a výpadcích distributora.
 • Investice do pořízení FVE je bez rizika a s jistou návratností vzhledem k růstu cene energií.
 • Možnost objednání FVE pro montáž svépomocí i zadání celé zakázky na klíč.
 • Solární energie patří mezi obnovitelné zdroje, jejím využíváním šetříte přírodu.

Návody

Časté dotazy

 • Co je to střídač?

  Jedná se o zařízení, které přeměňuje stejnosměrný proud z fotovoltaických panelů na proud střídavý, který jde dále do elektrických rozvodů domu nebo do distribuční sítě. Bez střídače (měniče) by nebylo možné využívat energii z panelů v rozvodech se střídavým proudem. Střídač tedy řídí výrobu energie z panelů, monitoruje napětí a frekvenci v síti. Střídač je výrazně složitější zařízení, než samotné solární panely, proto pokud se pokazí střídač, nebude fungovat celý systém. Střídač volíme podle podmínek a vybrané technologie.

  Co je to fotovoltaický panel? Jak funguje panel?

  Fotovoltaický (solární) panel je zařízení, které dokáže převést sluneční záření na elektřinu. Panel tvoří fotovoltaické články. Ty jsou tvořeny polovodičovými nebo organickými prvky, které elektromagnetickou energii světla mění na elektrickou energii.

  Jak funguje fotovoltaická elektrárna?

  Fotovoltaický jev probíhá přeměnou slunečního záření na elektrickou energii ve fotovoltaických článcích, které tvoří spojením fotovoltaické panely. Takto získaná energie jde přes střídač do elektrických rozvodů a dále ke spotřebičům, nebo do akumulátorů, které umožňují pozdější spotřebu a nebo je odváděna do distribuční sítě (v případě standardní nebo hybridní FVE). Nejběžnější rozměry fotovoltaického panelu jsou 165 x 100 cm a jeden takovýto panel je pro představu schopný vyrobit elektřinu za rok například až pro 300 cyklů praní prádla v pračce.

  Co znamená veličina kWh a kWp? Jaký je mezi nimi vztah?

  Kilowatthodina (kWh) je jednotkou energie. Rovná se jednomu kilowattu energie udržované po dobu jedné hodiny. Je běžně užívanou jednotkou elektrické energie a uvádí se v nich spotřeba elektřiny. Kilowatt-peak (kWp) je míra špičkového výkonu solárního panelu při standardních světelných podmínkách. Orientačně lze počítat, že FV panely s výkonem 1 kWp vyrobí v našich podmínkách ročně přibližně 950 kWh elektřiny.

  Jaká je návratnost u fotovoltaiky? Za jak dlouho se mi vrátí investice?

  To se odvíjí od několika faktorů. Záleží na spotřebě, ceně elektřiny, velikosti fotovoltaiky a výběru akumulátorů. Vzhledem ke stále rostoucím cenám elektřiny se ale doba návratnosti i nadále snižuje. V průměru je návratnost 7 - 10 let. Nesmíme ale zapomenout na hlavní výhody, které vám FVE přinese, ať už v krátkodobém nebo dlouhodobém horizontu - zhodnocení vaší nemovitosti, jistota a především soběstačnost.

  Funguje fotovoltaika i v zimě?

  Ano, i během zimních měsíců FVE funguje. Panely umí využít i rozptýlené (nepřímé) světlo, ale jejich výkon je během těchto měsíců výrazně slabší. Dokáže tedy pracovat se sníženou výrobou i během mračných dní, nebo při částečném zasněžení. Předpokládá se ale, že během zimních měsíců, kdy díky kratším dnům a delším nocím trávíme více času doma (více svítíme, vaříme, topíme), bude potřeba odebírat chybějící elektřinu z distribuční sítě.

  Jak zjistit roční spotřebu elektrické energie?

  Každá domácnost má jinou spotřebu a tu je možné zjistit z pravidelných ročních vyúčtování. Pro potřeby správného nakonfigurování FVE je vhodné ale sledovat spotřebu v jednotlivých měsících především od jara do podzimu, kdy je výkon elektrárny nejvyšší.

  Jaká střecha je vhodná pro montáž FVE?

  Pro instalaci fotovoltaických elektráren jsou vhodné šikmé i ploché střechy. Důležitým kritériem je orientace střechy, případně u šikmých střech její sklon. Nedoporučuje se montáž panelů na střechy orientované na sever. Ideální pro montáž jsou střechy orientované na jih, jihovýchod, jihozápad, východ a západ. Pro šikmé střechy je nejvýnosnější v České republice sklon panelů 35° na jih (dle lokalit se může optimální sklon pohybovat v rozmezí 35° - 37°). Tak budou panely vyrábět energii po celý den, nejvíce v čase okolo poledne. Není to ale rozhodně podmínkou, pouze se jiným nastavením mění výkon panelů, nebo produktivita v čase (například u střech na východ budou nejvíce vyrábět ráno/dopoledne, u střech orientovaných západně pak v odpoledních hodinách). Pro rovné střechy je doporučený úhel sklonu panelů 10° - 15°.

  Jak náročná je stavební připravenost na montáž FVE?

  Není zapotřebí žádná stavební připravenost předem. FVE se instaluje na šikmou střechu za pomocí držáků (pokud je to nutné, zvedne se krytina a po upevnění držáku se opět vrátí zpět). Na rovné střechy se montuje pomocí profilů a trojúhelníkových držáků, pokud se nevolí neinvazivní metoda. Následně se propojí panely chráničkou se střídačem. V případě standardní FVE se připojí do distribuční sítě a u hybridní se připojí navíc ještě akumulátory. Pro umístění střídače a akumulátorů je zapotřebí odvětrávaný prostor (technická místnost) s teplotou 11°C - 25°C. PRo standardní FVE zabere potřebný prostor pro střídač na stěně asi 1 m2, u hybridní pak více prostoru kvůli bateriím a většímu střídači.

  Jaké jsou typy fotovoltaických panelů?

  Monokrystalické (jednokrystalické) panely jsou charakteristické černou barvou. Vyrábí se řezáním tenkých plátků jednoho jediného krystalu křemíku. Mají nejvyšší účinnost, ale jsou náročné na výrobu a tedy i dražší cenově. Vyplatí se na střechách, které mají omezenou plochu, ale jsou dobře orientované vůči slunci. V tomto případě budou dodávat nejlepší výkon ze všech typů. Polykrystalické (multikrystalické) panely jsou charakteristické modrou barvou. Plátky se řežou z bloku křemíkových krystalů. Výroba není výrazně náročná. Výhodu panelu je, že dokáže lépe zachytit světlo i z ostřejších úhlů. Výkon polykrystalického panelu je díky komplikovanější struktuře tedy lépe rozložen v čase během dne. Vyplatí se na střechách, které neumožňují ideální nasměrování panelů proti slunci. Amorfní panely jsou nejméně rozšířeným typem. Jedná se o panel vyrobený z tenké vrstvy polovodivé látky na pevném povrchu (skle, plastu, kovu). Má nejnižší účinnost, ale je schopen zachytit i více rozptýlené světlo na střechách s horší orientací vůči slunci. Výhodou je minimální tloušťka a nižší hmotnost - vhodné jsou tedy například do komplexů, kde by krystalické panely příliš zatěžovaly lehké konstrukce průmyslových hal.

  Jaký je rozdíl mezi solárním a fotovoltaickým panelem? Který zvolit?

  Fotovoltaické panely jsou určeny pro přeměnu slunečního záření na elektrickou energii. Solární panely využívají sluneční záření pro výrobu tepla (prostřednictvím média - vody, kapaliny, která je v panelu ohřívána). Pokud chceme panely využít pro ohřev vody, ať už v domácnosti nebo do bazénu, určitě se vyplatí vybrat solární. Pokud chceme být soběstační s elektřinou a ušetřit náklady na ni, pak je jasný výběr fotovoltaických panelů.

  Potřebuji i baterii pro ukládání energie?

  Záleží na vaší představě a využívání FVE pro vaše potřeby. Baterie není nutností, ale ve většině případů se její pořízení vyplatí. Největší výkon má elektrárna přes den, kdy svítí slunce, ale spotřeba je většinou největší během rána a v odpoledních/večerních hodinách. Pokud není v systému baterie, můžete využívat pouze tolik energie, kolik v ten daný moment FVE vyrobí - pokud je například v podvečer už nedostatek, protože svítíte, vaříte, perete a máte puštěnou TV, nedočerpáte chybějící energii z nabitých baterií, ale budete ji brát přímo z distribuční sítě a platit za ni. Nevyužité přebytky vyrobené energie neschováte k pozdější spotřebě a odtečou dál do distribuční sítě.

  Mohu si nastřádat elektřinu v bateriích během léta na zimu?

  Energie se do baterií ukládá v případě přebytku a je poté využívána například v noci nebo hned v následujících dnech. Nejsme tedy schopni se předzásobit na delší období, jako třeba na zimu.

  Kam umístit střídač a baterii?

  Střídač s akumulátorem je nejlepší umístit blízko k sobě do místnosti s pokojovou teplotou, například do technické místnosti, chodby nebo garáže, nejlépe v blízkosti hlavního domovního rozvaděče.

  Jsou údržba a servis panelů náročné?

  Sklon panelů a jejich povrch zajišťuje, aby se na nich nedržely nečistoty a prach a společně třeba s deštěm se odplavovaly pryč. Doporučuje se i tak ale 1 - 2krát za rok panely očistit vodou a měkkým hadříkem, aby se zajistila maximální výkonnost. Pokud je nutné panely umístit vodorovně, pak je zapotřebí jejich pravidelná údržba.
 • Ušetřete pořízením fotovoltaiky

  Fotovoltaické elektrárny jdou v posledních měsících neustále do popředí. Přispěla k tomu situace na trhu s energiemi a dění ve světě. A je to zcela logické. Pořízení FVE vám pomůže uspořit náklady na provoz domácnosti.

  FVE pro rodinný dům

  Jak funguje fotovoltaická elektrárna?

  Elektrárna se skládá z fotovoltaických panelů, které přeměňují sluneční záření na elektrickou energii. Ta jde dále do střídače, který mění stejnosměrný proud na střídavý a ten dále posílá do rozvodů k domácím spotřebičům, do baterií a případné přebytky do distribuční sítě. Pokud venku svítí slunce, FVE produkuje energii a vy nekupujete drahou energii od distributora. Při nastřádání energie v bateriích využíváte tuto v časech, kdy panely už neprodukují tolik energie. V časech, kdy slunce vůbec nesvítí (noc) a baterie jsou vybité, dobíráte chybějící energii pro domácnost z veřejné sítě.

  Jaké jsou výhody FVE s bateriemi?

   • Budete více soběstační (téměř nezávislí na dodávkách/výpadcích veřejné sítě),
   • budete moci vyrobenou a nastřádanou elektřinu čerpat kdykoliv v průběhu dne i noci,
   • díky využití většího množství vyrobené energie bude u hybridního systému také vyšší úspora (vaši energii vám nikdo nezdraží, tu ze sítě distributora ano),
   • díky vyšší úspoře bude rychlejší návratnost,
   • na FVE s bateriemi jsou poskytovány vyšší dotace.

  Jaké panely a střídač dodáváme?

  Fotovoltaické panely dodáváme podle skladových zásob, nejčastěji AXI premium XXL HC BLK 400Wp. O přesném typu vás budeme vždy informovat. Střídač je integrován v rámci systému FoxESS All In One společně s bateriovými moduly a regulátorem baterií.

  Systém FVE

  Jde postavit FVE svépomocí?

  Ano, jde. Jediné, co je pro to potřeba, je nebát se nových projektů. Základem je nakonfigurování a objednání optimální velikosti fotovoltaické elektrárny podle spotřeby a jejího rozložení v průběhu dne (s bateriemi nebo bez). Vše si u nás můžete naklikat přímo na eshopu a ihned se dozvíte nejen cenu, ale i výkon při optimálních podmínkách, počet panelů, minimální plochu, jakou panely potřebují, kolik ročně uspoříte a jakou můžete získat dotaci. My se po objednání postaráme o dodání všech komponentů FVE k vám (panely, střídač, akumulátory, konstrukce).

  Připravili jsme i kompletní přehled, kdy je potřeba zařídit jakou dokumentaci a na koho se obrátit, kterou obdržíte po provedení objednávky. Po celou dobu jsme vám k dispozici na telefonu a rádi vás nasměrujeme.

  Montáž FVE svépomocí

  Proč si nainstalovat FVE svépomocí? V čem je to výhodnější?

  Dnes je poptávka po fotovoltaikách obrovská v důsledku zvyšování cen za energie a jejich nejistý vývoj. Pokud si zadáte realizaci FVE na klíč, doba realizace je díky poptávce v řádech měsíců a platíte za služby.

  Když se do toho pustíte svépomocí, ať už chcete menší elektrárnu na chatu, nebo větší na rodinný domek, komponenty máte doma do 14 dní a můžete s realizací začít bez čekání. Určitý čas zabere zadání a vypracování projektové dokumentace a ostatní administrativa pro získání dotací (pokud o dotace nemáte zájem, je vše výrazně rychlejší), ale vše je jen ve vašich rukou. 

  Netroufáte si na montáž svépomocí? Přenechte to nám

  Projekty svépomocí nejsou pro každého, nemusíte věšet hlavu. U nás to jde i kompletně celé na klíč - tedy včetně konzultace na místě, vyřízení všech žádostí, dotace, projektové dokumentace, dodání a montáž FVE a závěrečné dokumentace. Nakonfigurujte si FVE na míru přímo v konfigurátoru pro představu ceny a zbytek nechte na nás.

  Realizace FVE na zakázku

  Všechny komponenty máme skladem. Ať už se tedy rozhodnete pro menší fotovoltaiku, nebo větší systém, umíme vše zajistit v krátkém čase.

  Návody: Fotovoltaika na rodinný dům

  Další návody

 • Co je to střídač?

  Jedná se o zařízení, které přeměňuje stejnosměrný proud z fotovoltaických panelů na proud střídavý, který jde dále do elektrických rozvodů domu nebo do distribuční sítě. Bez střídače (měniče) by nebylo možné využívat energii z panelů v rozvodech se střídavým proudem. Střídač tedy řídí výrobu energie z panelů, monitoruje napětí a frekvenci v síti. Střídač je výrazně složitější zařízení, než samotné solární panely, proto pokud se pokazí střídač, nebude fungovat celý systém. Střídač volíme podle podmínek a vybrané technologie.

  Co je to fotovoltaický panel? Jak funguje panel?

  Fotovoltaický (solární) panel je zařízení, které dokáže převést sluneční záření na elektřinu. Panel tvoří fotovoltaické články. Ty jsou tvořeny polovodičovými nebo organickými prvky, které elektromagnetickou energii světla mění na elektrickou energii.

  Jak funguje fotovoltaická elektrárna?

  Fotovoltaický jev probíhá přeměnou slunečního záření na elektrickou energii ve fotovoltaických článcích, které tvoří spojením fotovoltaické panely. Takto získaná energie jde přes střídač do elektrických rozvodů a dále ke spotřebičům, nebo do akumulátorů, které umožňují pozdější spotřebu a nebo je odváděna do distribuční sítě (v případě standardní nebo hybridní FVE). Nejběžnější rozměry fotovoltaického panelu jsou 165 x 100 cm a jeden takovýto panel je pro představu schopný vyrobit elektřinu za rok například až pro 300 cyklů praní prádla v pračce.

  Co znamená veličina kWh a kWp? Jaký je mezi nimi vztah?

  Kilowatthodina (kWh) je jednotkou energie. Rovná se jednomu kilowattu energie udržované po dobu jedné hodiny. Je běžně užívanou jednotkou elektrické energie a uvádí se v nich spotřeba elektřiny. Kilowatt-peak (kWp) je míra špičkového výkonu solárního panelu při standardních světelných podmínkách. Orientačně lze počítat, že FV panely s výkonem 1 kWp vyrobí v našich podmínkách ročně přibližně 950 kWh elektřiny.

  Jaká je návratnost u fotovoltaiky? Za jak dlouho se mi vrátí investice?

  To se odvíjí od několika faktorů. Záleží na spotřebě, ceně elektřiny, velikosti fotovoltaiky a výběru akumulátorů. Vzhledem ke stále rostoucím cenám elektřiny se ale doba návratnosti i nadále snižuje. V průměru je návratnost 7 - 10 let. Nesmíme ale zapomenout na hlavní výhody, které vám FVE přinese, ať už v krátkodobém nebo dlouhodobém horizontu - zhodnocení vaší nemovitosti, jistota a především soběstačnost.

  Funguje fotovoltaika i v zimě?

  Ano, i během zimních měsíců FVE funguje. Panely umí využít i rozptýlené (nepřímé) světlo, ale jejich výkon je během těchto měsíců výrazně slabší. Dokáže tedy pracovat se sníženou výrobou i během mračných dní, nebo při částečném zasněžení. Předpokládá se ale, že během zimních měsíců, kdy díky kratším dnům a delším nocím trávíme více času doma (více svítíme, vaříme, topíme), bude potřeba odebírat chybějící elektřinu z distribuční sítě.

  Jak zjistit roční spotřebu elektrické energie?

  Každá domácnost má jinou spotřebu a tu je možné zjistit z pravidelných ročních vyúčtování. Pro potřeby správného nakonfigurování FVE je vhodné ale sledovat spotřebu v jednotlivých měsících především od jara do podzimu, kdy je výkon elektrárny nejvyšší.

  Jaká střecha je vhodná pro montáž FVE?

  Pro instalaci fotovoltaických elektráren jsou vhodné šikmé i ploché střechy. Důležitým kritériem je orientace střechy, případně u šikmých střech její sklon. Nedoporučuje se montáž panelů na střechy orientované na sever. Ideální pro montáž jsou střechy orientované na jih, jihovýchod, jihozápad, východ a západ. Pro šikmé střechy je nejvýnosnější v České republice sklon panelů 35° na jih (dle lokalit se může optimální sklon pohybovat v rozmezí 35° - 37°). Tak budou panely vyrábět energii po celý den, nejvíce v čase okolo poledne. Není to ale rozhodně podmínkou, pouze se jiným nastavením mění výkon panelů, nebo produktivita v čase (například u střech na východ budou nejvíce vyrábět ráno/dopoledne, u střech orientovaných západně pak v odpoledních hodinách). Pro rovné střechy je doporučený úhel sklonu panelů 10° - 15°.

  Jak náročná je stavební připravenost na montáž FVE?

  Není zapotřebí žádná stavební připravenost předem. FVE se instaluje na šikmou střechu za pomocí držáků (pokud je to nutné, zvedne se krytina a po upevnění držáku se opět vrátí zpět). Na rovné střechy se montuje pomocí profilů a trojúhelníkových držáků, pokud se nevolí neinvazivní metoda. Následně se propojí panely chráničkou se střídačem. V případě standardní FVE se připojí do distribuční sítě a u hybridní se připojí navíc ještě akumulátory. Pro umístění střídače a akumulátorů je zapotřebí odvětrávaný prostor (technická místnost) s teplotou 11°C - 25°C. PRo standardní FVE zabere potřebný prostor pro střídač na stěně asi 1 m2, u hybridní pak více prostoru kvůli bateriím a většímu střídači.

  Jaké jsou typy fotovoltaických panelů?

  Monokrystalické (jednokrystalické) panely jsou charakteristické černou barvou. Vyrábí se řezáním tenkých plátků jednoho jediného krystalu křemíku. Mají nejvyšší účinnost, ale jsou náročné na výrobu a tedy i dražší cenově. Vyplatí se na střechách, které mají omezenou plochu, ale jsou dobře orientované vůči slunci. V tomto případě budou dodávat nejlepší výkon ze všech typů. Polykrystalické (multikrystalické) panely jsou charakteristické modrou barvou. Plátky se řežou z bloku křemíkových krystalů. Výroba není výrazně náročná. Výhodu panelu je, že dokáže lépe zachytit světlo i z ostřejších úhlů. Výkon polykrystalického panelu je díky komplikovanější struktuře tedy lépe rozložen v čase během dne. Vyplatí se na střechách, které neumožňují ideální nasměrování panelů proti slunci. Amorfní panely jsou nejméně rozšířeným typem. Jedná se o panel vyrobený z tenké vrstvy polovodivé látky na pevném povrchu (skle, plastu, kovu). Má nejnižší účinnost, ale je schopen zachytit i více rozptýlené světlo na střechách s horší orientací vůči slunci. Výhodou je minimální tloušťka a nižší hmotnost - vhodné jsou tedy například do komplexů, kde by krystalické panely příliš zatěžovaly lehké konstrukce průmyslových hal.

  Jaký je rozdíl mezi solárním a fotovoltaickým panelem? Který zvolit?

  Fotovoltaické panely jsou určeny pro přeměnu slunečního záření na elektrickou energii. Solární panely využívají sluneční záření pro výrobu tepla (prostřednictvím média - vody, kapaliny, která je v panelu ohřívána). Pokud chceme panely využít pro ohřev vody, ať už v domácnosti nebo do bazénu, určitě se vyplatí vybrat solární. Pokud chceme být soběstační s elektřinou a ušetřit náklady na ni, pak je jasný výběr fotovoltaických panelů.

  Potřebuji i baterii pro ukládání energie?

  Záleží na vaší představě a využívání FVE pro vaše potřeby. Baterie není nutností, ale ve většině případů se její pořízení vyplatí. Největší výkon má elektrárna přes den, kdy svítí slunce, ale spotřeba je většinou největší během rána a v odpoledních/večerních hodinách. Pokud není v systému baterie, můžete využívat pouze tolik energie, kolik v ten daný moment FVE vyrobí - pokud je například v podvečer už nedostatek, protože svítíte, vaříte, perete a máte puštěnou TV, nedočerpáte chybějící energii z nabitých baterií, ale budete ji brát přímo z distribuční sítě a platit za ni. Nevyužité přebytky vyrobené energie neschováte k pozdější spotřebě a odtečou dál do distribuční sítě.

  Mohu si nastřádat elektřinu v bateriích během léta na zimu?

  Energie se do baterií ukládá v případě přebytku a je poté využívána například v noci nebo hned v následujících dnech. Nejsme tedy schopni se předzásobit na delší období, jako třeba na zimu.

  Kam umístit střídač a baterii?

  Střídač s akumulátorem je nejlepší umístit blízko k sobě do místnosti s pokojovou teplotou, například do technické místnosti, chodby nebo garáže, nejlépe v blízkosti hlavního domovního rozvaděče.

  Jsou údržba a servis panelů náročné?

  Sklon panelů a jejich povrch zajišťuje, aby se na nich nedržely nečistoty a prach a společně třeba s deštěm se odplavovaly pryč. Doporučuje se i tak ale 1 - 2krát za rok panely očistit vodou a měkkým hadříkem, aby se zajistila maximální výkonnost. Pokud je nutné panely umístit vodorovně, pak je zapotřebí jejich pravidelná údržba.
 • Upozornění
  Můžete bez problémů dokončit nezávaznou objednávku, abychom na vás měli kontaktní údaje včetně lokace montáže.

  Budeme vás kontaktovat nejpozději druhý pracovní den, kdy sdělíme, zda je montáž ve vaší lokalitě možná a za jakou cenu. Většinou je to 15 % z ceny zakázky (u pergol 12 %) s dopravou zdarma. Jako způsob úhrady, prosím, zvolte bankovní převod a objednávku neplaťte. Ozveme se s bližšími instrukcemi.

  Slevový kupón pro váš nákup na plotypalubky.cz
  Vážení zákazníci, přijměte prosím náš dar ve formě slevového kupónu pro váš příští nákup na stránce plotypalubky.cz
  Váš kód pro slevu je: Labona3
  Zavolat zpět